Gå til indhold

Billeddeling

Børn og unge deler jævnligt billeder af sig selv og hinanden, fx når de lægger billeder på Instagram eller skriver med vennerne på Snapchat. Det virker helt ufarligt, men det kan have konsekvenser, hvis man ikke tænker sig om. For hvornår er det ok at dele billeder, hvornår skal man passe på, og hvornår er det ulovligt? Læs mere her og få råd til, hvordan du taler med dit barn om sikker billeddeling.
Kilde: Red Barnet
Luk video
af unge i 7. klasse har fået delt et billede uden deres samtykke

Tal med dit barn om deling af billeder

Selvom børn og unge er vant til at dele billeder med hinanden og sandsynligvis gør det i god tro og uden at ville skade andre, er det en god idé at tale med dit barn om fornuftig billeddeling.

Vi giver her tre råd til samtalen.
Læs mere om deling af billeder
Tal om grænser: Hvornår er det ok, og hvornår er det ulovligt at dele billeder?
Tal om konsekvenser: Hvilke regler er der, og hvordan kan det skade den, der bliver delt?
Forklar dit barn, at man aldrig kan være sikker på, at noget forbliver privat
Kilde: Det Kriminal Præventive Råd

Tre gode råd til dit barn om billeddeling

Husk, at andre kan misbruge det, du deler
Spørg om lov, før du deler billeder af andre
Sæt grænser. Og respekter, når andre gør det

Lovgivning

Det kræver samtykke, hvis man ønsker at:

- Tage et billede af andre på et ikke-frit tilgængeligt sted (privatfest, omklædningsrum el.lign.)
- Dele/videresende andres private informationer (fx billeder, sms, mails, chats)*
- Sende et intimt billede af sig selv eller andre til nogen**

Hvis du offentliggør billeder eller videoer af privat karakter af personer under 18 år uden deres tilladelse, kan du straffes med bøde – eller fængsel i op til 3 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

En skærpende omstændighed kan fx være, hvis du lægger billedet offentligt tilgængeligt på nettet i en Facebook-gruppe eller på en hjemmeside.

Hvis man deler billeder eller videoer af såkaldt børnepornografisk indhold af en person under 18 år, kan man dømmes for udbredelse af såkaldt børneporno. Det er også ulovligt at opbevare et billede eller video af såkaldt børneporno af personer under 18 år – også selvom personen på billedet selv har givet lov til det.

*Hvis personen på billedet er under 15 år, er det ALTID ulovligt at dele billedet, også selvom vedkommende siger, det er okay (§235 – om børnepornografi).

**En lille gråzone er, at det ikke er ulovligt at dele billeder med hinanden, hvis man fx er kærester, så længe man ikke deler billedet videre med andre.